dřevovýroba, kulatina, řezivo, hranoly

Vzdělávací aktivity

ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE ZAMĚSTNANCŮ FIRMY ASSA-FAGUS S.R.O.

Naše firma získala v operačním programu Rozvoj lidských zdrojů veřejnou podporu ze strukturálních fondů EU a příspěvek z národních veřejných zdrojů.

Název projektu: Zvyšování kvalifikace zaměstnanců dřevařské profese

Hodnotící zpráva z realizovaného projektu Zvyšování kvalifikace zaměstnanců dřevařské profese:

Předmětem projektu, který proběhl s finanční podporou strukturálních fondů EU a příspěvkem z národních zdrojů, bylo proškolení zaměstnanců firmy v oblasti dřevařského průmyslu. Projekt se setkal s velmi pozitivním zájmem pracovníků firmy. Pracovníci se v průběhu projektu zdokonalili v technologických postupech, získali nové vědomosti týkající se pracovního materiálu a naučili se obsluhovat a udržovat dřevoobráběcí stroje a nástroje. V neposlední řadě byli seznámeni o specificích ochrany zdraví v dřevařském průmyslu. Všichni účastníci školení si tímto způsobem obohatili své profesní specifické vědomosti a znalosti a mají předpoklad se stát kvalifikovanějšími odborníky svého odvětví.

Firma ASSA – FAGUS s. r.o. tak efektivně využila finanční zdroje z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, grantového schématu Program odborného růstu pracovníků – Profese, který byl vyhlášen Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s implementační agenturou CzechInvest – Agenturou na podporu podnikání a investic. Celková výše finanční výpomoci činila 70% celkových uznatelných nákladů a byla tak obrovským přínosem pro zdárné naplnění celého projektu.

V rámci programu PROFESE byli proškoleni zaměstnanci společnosti ASSA-FAGUS s.r.o. v těchto klíčových aktivitách:

1.Technologie

 

Školení na téma technologie se zúčastnilo 13 zaměstnanců žadatele a proběhlo ve dnech 6.2., 7.2., 8.2. a 10.2.2006. Výuku provedl pan Josef Zbořil, který je odborným pracovníkem BOZP a PO č. Z-157/97 a instruktorem lešen. techniky 0511/91. Školení zahrnovalo předpisy BOZP, technologii dřevoobráběcích strojů a nástrojů dle tématického plánu. Místem školení bylo pronajaté školicí středisko, výuka měla teoretickou formu. Podíl úspěšných absolventů školení je 100 %, všichni zúčastnění složili úspěšně závěrečný kontrolní test.

2. Stavba dřeva

 

Školení na téma Stavba dřeva se zúčastnilo 15 zaměstnanců žadatele a proběhlo ve dnech 3.3, 6.3. a 7.3.2006. Výuku provedl odborný lektor pan Ing. René Liška dle tématického plánu. Místem školení bylo pronajaté školicí středisko, výuka měla teoretickou formu. Podíl úspěšných absolventů školení je 100 %, všichni zúčastnění složili úspěšně závěrečný kontrolní test.

3. Vlastnosti a složení dřeva

Školení na téma Vlastnosti a složení dřeva se zúčastnilo 14 zaměstnanců žadatele a proběhlo ve dnech 15.2., 16.2., 22.2, 23.2. a 24.2.2006. Výuku provedl odborný lektor pan Dr. Ing. Pavel Král dle tématického plánu. Místem školení bylo pronajaté školicí středisko, výuka měla teoretickou formu. Podíl úspěšných absolventů školení je 100 %, všichni zúčastnění složili úspěšně závěrečný kontrolní test.

4. Vady dřeva a řezivo

Školení na téma Vady dřeva řezivo se zúčastnilo 5 zaměstnanců žadatele a proběhlo ve dnech 8.3., 9.3., 27.3., 28.3., 29.3. a 30.3.2006. Výuku provedl odborný lektor pan Ing. René Liška dle tématického plánu. Místem školení bylo pronajaté školicí středisko, výuka měla teoretickou formu. Podíl úspěšných absolventů školení je 100 %, všichni zúčastnění složili úspěšně závěrečný kontrolní test.

5. Přířezy, hranolky a suroviny

Školení na téma Přířezy, hranolky a suroviny se zúčastnilo 5 zaměstnanců žadatele a proběhlo ve dnech 13.2., 14.2., 20.2., 21.2., 27.2., 28.2.2006. Výuku provedl odborný lektor pan Ing. Karel Janák, CSc. dle tématického plánu. Místem školení bylo pronajaté školicí středisko, výuka měla 4 dny teoretickou formu a 2 dny praktickou. Podíl úspěšných absolventů školení je 100 %, všichni zúčastnění složili úspěšně závěrečný kontrolní test.

6. Sušení řeziva a přířezů

Školení na téma Sušení řeziva a přířezů se zúčastnilo 10 zaměstnanců žadatele a proběhlo ve dnech 1.3. a 2.3.2006. Výuku provedl odborný lektor pan Ing. Karel Janák, CSc. dle tématického plánu. Místem školení byly výrobní prostory žadatele, výuka měla praktickou formu. K výuce bylo využito pořízené bukové dřevo. Podíl úspěšných absolventů školení je 100 %, všichni zúčastnění složili úspěšně závěrečnou kontrolní praktickou zkoušku.

7. Paření bukového řeziva a opracování dřeva

Školení na téma Paření bukového řeziva a opracování dřeva se zúčastnilo 5 zaměstnanců žadatele a proběhlo ve dnech 16.3. a 17.3.2006. Výuku provedl odborný lektor pan Dr. Ing. Pavel Král dle tématického plánu. Místem školení byly výrobní prostory žadatele, výuka měla praktickou formu. K výuce bylo využito pořízené dubové dřevo. Podíl úspěšných absolventů školení je 100 %, všichni zúčastnění složili úspěšně závěrečnou kontrolní praktickou zkoušku.

8. Operace krácení, rozmítání, hoblování

Školení na téma Operace krácení, rozmítání, hoblování se zúčastnilo 5 zaměstnanců žadatele a proběhlo ve dnech 23.3. a 24.3.2006. Výuku provedl odborný lektor pan Dr. Ing. Pavel Král dle tématického plánu. Místem školení byly výrobní prostory žadatele, výuka měla praktickou formu. K výuce byly využity pořízené kotoučové pily. Podíl úspěšných absolventů školení je 100 %, všichni zúčastnění složili úspěšně závěrečnou kontrolní praktickou zkoušku.

9. Operace frézování, vrtání, broušení

Školení na téma Operace frézování, vrtání, broušení se zúčastnilo 5 zaměstnanců žadatele a proběhlo ve dnech 20.3. a 21.3.2006. Výuku provedl odborný lektor pan Ing. Karel Janák, CSc. dle tématického plánu. Místem školení byly výrobní prostory žadatele, výuka měla praktickou formu. K výuce byly využity pořízené frézy. Podíl úspěšných absolventů školení je 100 %, všichni zúčastnění složili úspěšně závěrečnou kontrolní praktickou zkoušku.

10. Doprava řeziva, sklad řeziva, přířezů a hranolků

Školení na téma Doprava řeziva, sklad řeziva, přířezů a hranolků se zúčastnilo 10 zaměstnanců žadatele a proběhlo ve dnech 10.2., 13.2., 14.2., 15.2. a 22.2.2006. Výuku provedl odborný lektor pan Ing. René Liška dle tématického plánu. Místem školení bylo pronajaté školicí středisko i výrobní prostory žadatele, výuka měla 4 dny teoretickou formu a 1 den praktickou. Podíl úspěšných absolventů školení je 100 %, všichni zúčastnění složili úspěšně závěrečný kontrolní test.

11. Politika jakosti a návaznost na 9000 ISO

Školení na téma Politika jakosti a návaznost na 9000 ISO se zúčastnilo 14 zaměstnanců žadatele ve dnech 26.1. a 27.1.2006 a 16 zaměstnanců žadatele ve dnech 10.4. a 11.4.2006. Výuku zajistila Agentura VIKO ve spolupráci s odborným lektorem dle tématického plánu. Místem školení bylo pronajaté školicí středisko, výuka měla teoretickou formu. Školení zaměstnanci obdrželi odborná skripta. Podíl úspěšných absolventů školení je 100 %, všichni zúčastnění složili úspěšně závěrečný kontrolní test.

12. Odpadové hospodářství

Školení na téma Odpadové hospodářství se zúčastnilo 13 zaměstnanců žadatele ve dnech 30.1. a 31.1.2006 a 18 zaměstnanců žadatele ve dnech 19.4. a 20.4.2006. Výuku zajistila Agentura VIKO ve spolupráci s odborným lektorem dle tématického plánu. Místem školení bylo pronajaté školicí středisko, výuka měla teoretickou formu. Školení zaměstnanci obdrželi odborná skripta. Podíl úspěšných absolventů školení je 100 %, všichni zúčastnění složili úspěšně závěrečný kontrolní test.

KONTAKT

kulatina:
Miroslav Kašík
mobil: 605 235 942
email: mkasik@seznam.cz

hranolky a přířezy:
Jaroslav Ondruška
mobil: 731 447 103

SÍDLO FIRMY

ASSA FAGUS s.r.o.
V Pivovaře 111
Brodek u Prostějova 798 07
tel.: 582 370 212 tel./fax: 582 370 316
e-mail: hanslikv@seznam.cz